Τι τον φιλούντα σε αποστρέφη;

Κι εύλογα απορία υψώνεται τρανή προς Εκείνον που τολμά τον τρόπο τον ανθρώπινο ν’ αμφισβητήσει…

Τι τον φιλούντα σε αποστρέφη;

Αγνά τα χείλη που ρωτούν
να σβήσουν τον βυθό σου.
Κι εύλογα απορία υψώνεται τρανή
προς Εκείνον
που τολμά τον τρόπο τον ανθρώπινο ν’ αμφισβητήσει:
Τι τον αποστρέψαντα φιλείς;

Α. Βάνιας

(Visited 237 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις