Ευαγγέλιο Κυριακής 3.12.17-Η θεραπεία του τυφλού στην Ιεριχώ

Ιησού, υιέ του Δαβίδ, ελέησέ με!

Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά (Λουκ. 18.35-43)

Ἰησοῦ υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με

Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς Ἱεριχὼ τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν· ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα. ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται. καὶ ἐβόησε λέγων· Ἰησοῦ υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με· καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιωπήσῃ· αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν· υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με. σταθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν, ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτὸν λέγων· τί σοι θέλεις ποιήσω; ὁ δὲ εἶπε· Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἀνάβλεψον· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων τὸν Θεόν· καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ Θεῷ.

 

Απόδοση στη Νεοελληνική

Ιησού, υιέ του Δαβίδ, ελέησέ με!

Και συνέβη, καθώς αυτός [ο Ιησούς] πλησίαζε στην Ιεριχώ, κάποιος τυφλός να κάθεται δίπλα στον δρόμο, ζητιανεύοντας. Όταν λοιπόν άκουσε τον λαό που περνούσε, ρώτησε τι άραγε ήταν αυτό. Τον πληροφόρησαν λοιπόν ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος περνά από εκεί. Και φώναξε, λέγοντας: «Ιησού, υιέ του Δαβίδ, ελέησέ με»! Και αυτοί που αυτοί που πήγαιναν μπροστά τον επέπλητταν να σιωπήσει. Αυτός όμως πολύ περισσότερο φώναζε δυνατά: «Υιέ του Δαβίδ, ελέησέ με»! Ο Ιησούς όμως στάθηκε και παρήγγειλε να τον φέρουν σ’ αυτόν και, όταν αυτός πλησίασε, τον ρώτησε, λέγοντας: «τι θέλεις να κάνω για σένα;». Και αυτός είπε: «Κύριε, να δω». Και ο Ιησούς του είπε: «Δες. Η πίστη σου σε έσωσε». Και αμέσως είδε και τον ακολουθούσε, δοξάζοντας τον Θεό. Και όλος ο λαός, όταν είδε [τι είχε συμβεί] δόξασε τον Θεό.

 

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 497 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις