Ο κίνδυνος του αλυτρωτισμού – Μακεδονική ταυτότητα: Με τον Σαράντο Καργάκο

Υπάρχουν φωνές, οι οποίες ισχυρίζονται ότι το όνομα δεν είναι τόσο σημαντικό, αλλά το σημαντικό είναι οι αλυτρωτικές τάσεις. Ωστόσο, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το όνομα είναι η ίδια η πηγή και ο κίνδυνος του αλυτρωτισμού και το όχημά του. Υπάρχει ο κίνδυνος, αν όντως το όνομα δοθεί στα Σκόπια, να σχηματιστεί στη Μακεδονία ένα μακεδονικό κόμμα, με απώτερο στόχο να “ενώσει” τη “Μακεδονία” σε μια “Μεγάλη Μακεδονία” με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη, η οποία θα ανεξαρτητοποιηθεί από την Ελλάδα. Εφόσον το κράτος των Σκοπίων θεωρείται ένα νέο έθνος, θα έπρεπε να εφεύρει και ένα νέο όνομα. Είναι απαράδεκτο να λαμβάνει αυτό το “νέο έθνος” ένα τέτοιο πανάρχαιο όνομα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι στα εθνικά ζητήματα δεν μπορούν να γίνονται υποχωρήσεις.

Ο κίνδυνος του αλυτρωτισμού – Μακεδονική ταυτότητα: Με τον Σαράντο Καργάκο

(Visited 529 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις