Μακεδονική ταυτότητα: Με τον Σαράντο Καργάκο – Μέρος Γ’

Μακεδονική γλώσσα

Το κράτος των Σκοπίων προσπάθησε με συστηματικό τρόπο να δημιουργήσει μια νέα γλώσσα· μια γλώσσα εργοστασίου, ένα κράμα από βουλγάρικα, σέρβικα και αγγλικά.

Σύμφωνα όμως με μελέτες σπουδαίων γλωσσολόγων, η αρχαία μακεδονική γλώσσα ήταν ελληνική. Την αρχαία ελληνική συνιστούσαν πολλές διάλεκτοι, μία εκ των οποίων ήταν και η μακεδονική.

Αρκετά πριν την εκστρατεία του Αλέξανδρου, διαμορφώνεται η ελληνιστική κοινή. Η απλουστευμένη μορφή της αρχαίας ελληνικής, η οποία αποτέλεσε το γλωσσικό έρεισμα, επάνω στο οποίο στηρίχτηκε ο Χριστιανισμός και η αυτοκρατορία της Κωνσταντινουπόλεως.

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το όνομα της Μακεδονίας δεν είναι τσιφλίκι μας, για να το παραδώσουμε. Δεν είναι ένα περιουσιακό στοιχείο. Για μια τέτοια απόφαση, θα έπρεπε να συμμετάσχουν εκτός από εμάς και οι νεκροί, αλλά κι οι αγέννητοι.

Με τον Σαράντο Καργάκο

(Visited 709 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις