Μεγάλη Τρίτη – Επί Ασπαλάθων

Την Μεγάλη Τρίτη η Εκκλησία μας προβάλλει την παραβολή των δέκα παρθένων.  Ανά πάσα στιγμή, η συνάντησή μας με τον κάθε συνάνθρωπό μας, η ώρα του θανάτου μας που είναι άδηλη, καθώς και η προσμονή της Δευτέρας Παρουσίας είναι ακριβώς εκείνο που πρέπει να μας συνέχει, ώστε να μην αποκοιμηθούμε, αλλά να είμαστε σε διαρκή εγρήγορση, επάνω στις εντολές του Χριστού, κοιτώντας πάντοτε και αναζητώντας την παρουσία του Κυρίου μας.

Με τον π. Γεώργιο Δορμπαράκη

(Visited 396 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις