Απόστολος Κυριακής 26 Νοεμβρίου 2017

Κυριακή κε´ επιστολών (Εφ. 4.1-7) – Ένας είναι ο Κύριος, μία η πίστη, ένα το βάπτισμα

Απόστολος Κυριακής κε´ επιστολών (Εφ. 4.1­-7)

Εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα

Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε, μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πρᾳότητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης. ἓν σῶμα καὶ ἓν Πνεῦμα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν· εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα· εἷς Θεὸς καὶ πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων, καὶ διὰ πάντων, καὶ ἐν πᾶσιν ἡμῖν. Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ.

 

Απόδοση στη Νεοελληνική

Ένας είναι ο Κύριος, μία η πίστη, ένα το βάπτισμα.

Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ, που κρατούμαι δέσμιος [στη φυλακή] για τον Κύριο, να προχωρήσετε επάξια στην κλήση, στην οποία κληθήκατε, με πλήρη ταπείνωση και πραότητα, με μακροθυμία, ανεχόμενοι ο ένας τον άλλο με αγάπη, φροντίζοντας με επιμέλεια να τηρείτε την ενότητα του [Αγίου] Πνεύματος μες στον σύνδεσμο της ειρήνης [που το Πνεύμα χαρίζει]. Ένα σώμα [είστε τα μέλη της Εκκλησίας] και ένα Πνεύμα [υπάρχει], όπως και κληθήκατε μέσα σε μία [και την αυτή] ελπίδα της κλήσης σας. Ένας [είναι ο] Κύριος, μία [η] πίστη, ένα [το] βάπτισμα. Ένας [είναι ο] Θεός και Πατέρας των πάντων, εκείνος [που δεσπόζει] σε όλα, και [Εκείνος που ενεργεί] μέσα από όλα, και [Εκείνος που κατοικεί] μέσα σε όλους μας. Και σε κάθε έναν από εμάς δόθηκε η Χάρη [του Αγίου Πνεύματος], σύμφωνα με το [δίκαιο] μέτρο, με το οποίο δωρίζει ο Χριστός.

 

 

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 314 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις