Σάββατο του Λαζάρου – Επί ασπαλάθων

“Εγώ ειμί η Ανάστασις και η ζωή”

Όποιος συναντάται με τον Χριστό ανασταίνεται, τόσο πνευματικά που είναι η κατ’ εξοχήν Ανάσταση, φεύγει δηλαδή, από τη ζωή του εγωισμού και της αμαρτίας και εντάσσεται στη ζωή του Χριστού που είναι μια ζωή αγάπης, όσο και σωματικά, μετέπειτα, με την προοπτική της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας. Ο θάνατος ξεπερνιέται…

Με τον π. Γεώργιο Δορμπαράκη

(Visited 488 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις