Απόστολος Κυριακής 1 Οκτωβρίου 2017 - Κυριακή ΙΖ΄ Επιστολών

(Β΄ Κορ. 6.16-7.1) – Ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε τι που μολύνει τη σάρκα και το πνεύμα…

Κυριακή ΙΖ΄ Επιστολών

Καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος.

Τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ. Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ.

 

Απόδοση στη Νεοελληνική

Ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε τι που μολύνει τη σάρκα και το πνεύμα …

Και ποια συνύπαρξη μπορεί να γίνει μεταξύ του ναού του Θεού και του ναού των ειδώλων; Διότι εσείς είστε ναός του ζώντος Θεού, καθώς είπε ο Θεός ότι: «Θα κατοικήσω μέσα σε αυτούς και θα περπατήσω ανάμεσά τους και θα είμαι Θεός αυτών, και αυτοί θα είναι λαός μου». Γι’ αυτό: «εξέλθετε μέσα από αυτούς και ξεχωρίστε, λέει ο Κύριος, και μην αγγίζετε [οτιδήποτε] ακάθαρτο, και εγώ θα σας δεχθώ και θα είμαι για εσάς Πατέρας και εσείς θα είστε για εμένα υιοί και θυγατέρες, λέει ο Κύριος, ο Παντοκράτορας». Έχοντας αυτές λοιπόν τις υποσχέσεις, αγαπητοί, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε τι που μολύνει τη σάρκα και το πνεύμα, τελειοποιούμενοι στην αγιότητα, μέσα σε φόβο Θεού.

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 198 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις