Απόστολος Κυριακής 13 Αυγούστου 2017

(Α΄ Κορ. 4.9-16) «Δεν θέλω να σας πικράνω με αυτά που γράφω, αλλά σας νουθετώ, ως τέκνα μου αγαπητά που είστε.».

Απόστολος Κυριακής ι´ εβδομάδος Επιστολών (Α΄ Κορ. 4.9-16)

ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνητεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσί· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι. Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ᾿ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶ. ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾿ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε.

Απόδοση στη Νεοελληνική
«Δεν θέλω να σας πικράνω με αυτά που γράφω, αλλά σας νουθετώ, ως τέκνα μου αγαπητά που είστε.».

Ο Θεός εμάς τους αποστόλους μας ανέδειξε [σαν τους] τελευταίους [των ανθρώπων], σαν καταδικασμένους σε θάνατο. Διότι γίναμε παράδοξο θέαμα στον κόσμο, και στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Εμείς [θεωρούμαστε] ανόητοι, για τον Χριστό [και το όνομά του], ενώ εσείς [είστε] συνετοί στον Χριστό. Εμείς [είμαστε] αδύναμοι, ενώ εσείς ισχυροί. Εσείς [είστε] ένδοξοι, ενώ εμείς είμαστε περιφρονημένοι. Μέχρι κι αυτήν τη στιγμή και πεινούμε και διψούμε και δεν έχουμε ρούχα [να φορέσουμε], και δεχόμαστε χτυπήματα και περιπλανιόμαστε χωρίς [καμιά] σταθερότητα. Και μοχθούμε, εργαζόμενοι με τα ίδια μας τα χέρια. Όταν εμπαιζόμαστε, [εμείς] ευλογούμε. Όταν διωκόμαστε, υπομένουμε. Όταν μας βλασφημούν, φερόμαστε παρηγορητικά. Έχουμε καταντήσει σαν [να ήμασταν] οι πιο άθλιοι στον κόσμο, απορριπτέα «σκουπίδια» για όλους, μέχρι τώρα. Δεν θέλω να σας πικράνω με αυτά που γράφω, αλλά σας νουθετώ, ως τέκνα μου αγαπητά [που είστε]. Διότι [ακόμα και] αν έχετε πάρα πολλούς παιδαγωγούς [στην πίστη σας] στον Χριστό, δεν έχετε όμως πολλούς [πνευματικούς] πατέρες. Διότι εγώ σας «γέννησα» [πνευματικά] στον Χριστό [και την πίστη του] μέσω του ευαγγελίου. Σας παρακαλώ, λοιπόν, γίνετε μιμητές μου.

 

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 162 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις