Απόστολος Κυριακής 21 Ιανουαρίου 2018 – Κυριακή του Ζακχαίου

Μην αμελείς να καλλιεργείς το χάρισμά σου.

Κυριακή λβ΄ επιστολών (Α ́ Τιμ. 4.9-15)

Μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος.

[Τέκνον Τιμόθεε,] πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος· εἰς τοῦτο γὰρ καὶ κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστι σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν. Παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε. μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ. ἕως ἔρχομαι πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ. μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. ταῦτα μελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ᾖ ἐν πᾶσιν.

 

Απόδοση στη Νεοελληνική

Μην αμελείς να καλλιεργείς το χάρισμά σου.

[Παιδί μου Τιμόθεε,] ο λόγος [που σου γράφω] είναι αξιόπιστος και άξιος να τύχει κάθε αποδοχής. Διότι γι’ αυτό και κοπιάζουμε και χλευαζόμαστε, επειδή έχουμε την ελπίδα μας στον ζώντα Θεό, ο οποίος είναι σωτήρας όλων των ανθρώπων, [και] μάλιστα των πιστών. [Γι’] αυτά να προτρέπεις και [αυτά] να διδάσκεις. Κανείς να μην σε καταφρονεί λόγω της νεότητάς σου, αλλά να γίνεις παράδειγμα των πιστών στα λόγια, στη συμπεριφορά, στην αγάπη, στο πνεύμα, στην πίστη, στην αγνεία. Μέχρι να έρθω, να προσέχεις στην ανάγνωση [των Γραφών], στην παρηγορία, στη διδασκαλία. Μην αμελείς [να καλλιεργείς] το χάρισμά σου, το οποίο σου δόθηκε σύμφωνα με προφητική αποκάλυψη, με την επίθεση των χειρών των πρεσβυτέρων. Αυτά να μελετάς, σε αυτά να στέκεσαι, για να είναι η προκοπή σου φανερή σε όλους.

 

Εικόνα: Η αρχή της A´ προς Τιμόθεον Επιστολής του Αποστόλου Παύλου σε χειρόγραφο από περγαμηνή (Cod. Walters Ms. 525, fol. 318r) περ. του 13ου αιώνα. Πηγή: http://www.thedigitalwalters.org

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2018)

(Visited 332 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις