Απόστολος Κυριακής 31 Δεκεμβρίου 2017 – Προ των Φώτων

Αγωνίστηκα τον καλό αγώνα, ολοκλήρωσα τον δρόμο, διαφύλαξα την πίστη.

Κυριακή προ των Φώτων (Β´ Τιμ. 4.5-8)

Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα

Σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον. ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκε. τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.

 

Απόδοση στη Νεοελληνική

Αγωνίστηκα τον καλό αγώνα, ολοκλήρωσα τον δρόμο, διαφύλαξα την πίστη.

Και εσύ [, παιδί μου Τιμόθεε,] να μένεις σε όλες τις περιστάσεις σε [πνευματική] εγρήγορση, κακοπάθησε, ανάλαβε έργο ευαγγελιστή, εκπλήρωσε τη διακονία σου. Γιατί εγώ ήδη προσφέρομαι [σαν άλλη] θυσία και ο καιρός της εκδημίας μου [από τον κόσμο αυτόν] έφθασε. Αγωνίστηκα τον καλό αγώνα, ολοκλήρωσα τον δρόμο, διαφύλαξα την πίστη. Λοιπόν, μου απομένει το στεφάνι της δικαιοσύνης, το οποίο θα μου αποδώσει ο Κύριος εκείνη την ημέρα, [αυτός ο οποίος είναι] ο δίκαιος κριτής, και όχι μόνο σε εμένα αλλά και σε όλους όσοι αγάπησαν [και πόθησαν] την ένδοξη φανέρωσή του.

 

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 232 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις