Άγιος Σιλουανός o Αθωνίτης – Επί ασπαλάθων

Ο Θεός μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να παραχωρήσει σε κάποιον τη Θεία Χάρη Του εκτάκτως και όχι σύμφωνα με τον αγώνα του. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτη, ο οποίος σε μικρή ηλικία και ενώ ήταν μόνο έναν χρόνο δόκιμος, καθώς προσευχόταν μπροστά στην εικόνα του Χριστού, αξιώθηκε της θεάς του ακτίστου Φωτός. Φυσικά, η εμπειρία αυτή του Αγίου λειτούργησε ως έναυσμα για τον μεγάλο πνευματικό αγώνα που ακολούθησε.

(Visited 781 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις