Η φανέρωση του Θεού στον άνθρωπο – Σε καιρούς χαλεπούς

Αν δεν αγαπά κανείς τον άνθρωπο που έχει μπροστά του, δεν μπορεί να αγαπήσει τον Θεό. Η φανέρωση του Θεού στον άνθρωπο γίνετα μέσω των συνανθρώπων μας, αν δεν μπορούμε να τον βρούμε εκεί, τότε έχουμε δημιουργήσει μια δική μας ιδέα περί Θεού και δεν αφήνουμε στον Αληθινό Θεό να μας φανερωθεί.

Στην παραβολή της κρίσεως, το μόνο κριτήριο, η μόνη ερώτηση είναι το πώς φερθήκαμε στους άλλους ανθρώπους, πώς φερθήκαμε στον τελευταίο άνθρωπο, στον ζητιάνο και τον φυλακισμένο.

Από τη στιγμή της ενσάρκωσης του Χριστού, τη στιγμή της ένωσης του κτιστού με το άκτιστο, όλοι οι άνθρωποι -ακόμη και οι μη Χριστιανοί- πλέον έχουμε κληθεί σε κοινωνία, να ενωθούμε στο Σώμα του Χριστού. Οι Χριστιανοί όμως έχουμε αποκριθεί σε αυτήν την κλήση και έχουμε συνείδηση αυτής της ενότητας προσμένοντας την πλήρωσή της.

Με τον π. Ανανία Κουστένη

(Visited 622 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις