Απόστολος Κυριακής 11 Ιουνίου 2017

Των Αγίων Πάντων (Α΄ Κορ. 4.9-16). «Σας παρακαλώ λοιπόν, γίνετε μιμητές μου».

Ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνητεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσί· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι. Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ᾿ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶ. ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾿ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε.

Απόδοση στη Νεοελληνική

Ο Θεός έδειξε εμάς τους αποστόλους [στα μάτια των ανθρώπων] σαν τους πιο τελευταίους [των ανθρώπων], σαν τους καταδικασμένους σε θάνατο [που βαδίζουν στον τόπο της εκτέλεσης], διότι γίναμε παράδοξο θέαμα στον κόσμο, και στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Εμείς [θεωρούμαστε] ανόητοι για το όνομα του Χριστού, ενώ εσείς είστε φρόνιμοι και συνετοί εν Χριστώ. Εμείς ασθενείς, ενώ εσείς ισχυροί· εσείς είστε ένδοξοι, ενώ εμείς περιφρονημένοι και εξουθενωμένοι. [Από τότε που κληθήκαμε ως Απόστολοι του Χριστού και] Μέχρι την ώρα αυτήν, και πεινούμε και διψούμε και δεν έχουμε ενδύματα [ικανά να μας προφυλάξουν από τον καιρό] και δεχόμαστε ραπίσματα και συνεχώς μετακινούμαστε από τόπο σε τόπο και κοπιάζουμε, εργαζόμενοι με τα ίδια μας τα χέρια· όταν μας εμπαίζουν και μας καθυβρίζουν, εμείς τους ευλογούμε· όταν μας διώκουν, δείχνουμε προθυμία και υπομονή· όταν μας δυσφημούν και μας διαβάλλουν, εμείς απαντούμε με λόγια παρακλήσεως [πραότητας και παρηγορίας]· σαν τα πιο μολυσμένα πράγματα του κόσμου έχουμε γίνει, «για πέταμα» θεωρούμαστε μέχρι τη στιγμή αυτήν στα μάτια όλων. Δεν θέλω να σας πικράνω, με αυτά που γράφω, αλλά σας νουθετώ σαν τέκνα μου αγαπητά [που είστε]. Διότι ακόμη και αν έχετε πάρα πολλούς παιδαγωγούς [στην πίστη σας] στον Χριστό, δεν έχετε ωστόσο πολλούς πατέρες· διότι στον Ιησού Χριστό [στην πίστη προς Εκείνον] εγώ σας «γέννησα» [πνευματικά] δια μέσου του Ευαγγελίου. Σας παρακαλώ λοιπόν, γίνετε μιμητές μου.

 

 

© Απόδοση στη Νεοελληνική: v.a.k. για λογαριασμό του www.epiaspalathon.gr  (2017)

(Visited 147 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις