Το μυστήριο της φιλανθρωπίας του Χριστού – Επί ασπαλάθων

Στην Παλαιά Διαθήκη βρίσκονται οι πρώτες αναφορές στην ελεημοσύνη και στη μακροθυμία του Θεού. Ενώ αργότερα ο απόστολος Παύλος θα πει: “Ο δε Θεός που είναι πλούσιος σε έλεος και αγάπη εξαιτίας της πολλής του αγάπης, ενώ ήμασταν νεκροί πνευματικά λόγω των παραπτωμάτων μας, μας συνεζοποίησε με τον Χριστό. Μας ζωντάνεψε πνευματικά, μας ξαναέδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό.”

Το έργο του Χριστού στη γη είναι ακριβώς αυτό: να άρει τη νέκρα της αμαρτίας, της απομάκρυνσης δηλαδή του ανθρώπου από τον Δημιουργό του. Γι’ αυτό και στα λειτουργικά κείμενα αλλά και στις περισσότερες προσευχές επικαλούμαστε το έλεος του Χριστού. Το “κύριε ελέησον” τονίζει ακριβώς αυτήν την αγάπη, την ελεημοσύνη του Χριστού.

Όλο το μυστήριο της σωτηρίας μας στηρίζεται ακριβώς στο μυστήριο της φιλανθρωπίας του Χριστού.

Με τον π. Νίκωνα Κουτσίδη

(Visited 287 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις