Το πρόσωπο του Ιωσήφ του Μνήστορος

Το πρόσωπο του Ιωσήφ του μνήστορος είναι ένα πρόσωπο συγκλονιστικό, μια φοβερή προσωπικότητα. Στην Καινή Διαθήκη, αναφέρεται ότι ήταν δίκαιος (δίκαιος ων). Αυτή η δικαιοσύνη δεν σήμαινε τιμιότητα, αλλά ότι ήταν ένας άριστος τηρητής του μωσαϊκού νόμου.

Έτσι, όταν καλείται να προστατεύσει την Παναγία, καλείται ουσιαστικά να γίνει παραβάτης του νόμου, καλείται να γκρεμίσει την προηγούμενη ζωή του. Διαφορετικά, θα έπρεπε να παραδόσει την Παναγία για λιθοβολισμό.

Ο Ιωσήφ την ταραχή του την προσάγει όλη στον Θεό και προσπαθεί μέσα από την προσευχή και τη σιωπή να την προσφέρει σε Εκείνον. Αυτό ακριβώς είναι και το νόημα των Χριστουγέννων: αντί να δώσουμε την αμαρτία και την ταραχή μας στον άλλον, να προσπαθήσουμε να την κατευθύνουμε στον Θεό.

Το πρόσωπο του Ιωσήφ του Μνήστορος – Με τον π. Σπυρίδωνα Βασιλάκο

(Visited 223 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις