Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο – Επί Ασπαλάθων

Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε έδωσε τον υιό του τον μονογενή και κανενας που πιστεύει σε αυτόν δεν χάνεται, αλλά έχει αιώνια ζωή.

(Visited 408 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις