Τα πάθη του Κυρίου – Επί ασπαλάθων

Τι είναι για εμάς η Μεγάλη Παρασκευή;

Ένα θρησκευτικό δράμα;
Γιατί τη Μεγάλη Παρασκευή πηγαίνουμε στην Εκκλησία;

Οι άνθρωποι παίρνουν στα χέρια τους το Ευαγγέλιο και σιγά σιγά συνειδητοποιούν την διαδρομή των Παθών, βιώνουν μία αγάπη, η οποία ξεχνάει τον εαυτό της χάρη των αγαπημένων.

Τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, που ονομάζεται έτσι για τα γεγονότα της και την μεγάλη πρόταση που κάνει για ουσιαστική και θεμελιακή αλλαγή τρόπου ζωής, οι άνθρωποι πηγαίνουν στην Εκκλησία αφενός για να αφουγκραστούν το ενδεχόμενο και τον κίνδυνο να γίνουν Ιούδες στη ζωή τους και αφετέρου για να καταλάβουν την αγάπη του Χριστού και να αρχίσουν να ανταποκρίνονται μαθαίνοντας και οι ίδιοι τη θυσία και την Σταύρωση του ίδιου μας του εαυτού.

Τα πάθη του Κυρίου – Με τον π. Θεοδόσιο Μαρτζούχο

(Visited 705 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις