Τα βιβλικά κείμενα ως γεγονός εμπειρίας

Τα βιβλικά κείμενα είναι στην ουσία η καταγραφή της εμπειρίας των ανθρώπων και των κοινοτήτων που πίστευαν και είχαν κοινωνία με τον αληθινό Θεό. Ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι χανόταν η Αγία Γραφή, οι Χριστιανοί έχοντας την εμπειρία της Εκκλησίας, θα μπορούσαν να καταγράψουν μια άλλη Αγία Γραφή, η οποία θα αποτύπωνε ακριβώς αυτήν την εμπειρία του Θεού. Βασικό δηλαδή συστατικό των κειμένων αυτών είναι η εμπειρία· όχι η θεοπνευστία. O Θεός έχει εμπνεύσει ανθρώπους για να γράψουν τα κείμενα, αλλά σε μία προοπτική κοινωνίας, ώστε τα κείμενα αυτά να αποτελέσουν οδοδείκτη για τους επόμενους.

Με τον π. Γρηγόριο Παπαθωμά

(Visited 434 times, 1 visits today)

Σχετικές δημοσιεύσεις